Ochrana sluchu pro řemeslníky a průmysl

Chraňte sebe, nebo své pracovníky pomocí účinné ochrany sluchu. Námi nabízený produkt Ala Noise – X má hned několik zásadních výhod. Špunty jsou certifikovány Evropskou Unií (Směrnice EU 89/686/EWG) a dodržují ISO 9001, mají dlouho životnost, díky odvětrávání v nich pracovníci mohou pracovat celou pracovní dobu, mají optimalizovanou srozumitelnost řeči a výstražných signálů (díky nelineárnímu útlumu) a spoustu dalších výhod.

Bezpečnostní přestávky

Nařízení vlády č. 148/2006 Sb. stanoví v § 8 jako jedno z opatření k omezení expozice zaměstnanců hluku při práci bezpečnostní přestávky:

„Pokud je při práci v hluku nepřetržitě používán osobní ochranný prostředek proti hluku k omezení jeho působení, musí být během této práce zařazeny bezpečnostní přestávky. Po dobu bezpečnostních přestávek nesmí být zaměstnanec exponován hluku překračujícímu přípustný expoziční limit.“

Právě díky revolučnímu způsobu ochrany Ala Noise – X se mohou ochrany nosit celou pracovní dobu a nejsou nutné bezpečnostní přestávky.

Souvisejícím tématem je kategorizace prací - viz. Vyhláška č 432/2003 Sb., kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií i z hlediska hodnocení rizika hluku.

Hluk může způsobit řadu zdravotních problémů, jako například tinnitus, stres, zvýšení krevního tlaku, zhoršení sluchu, hluchotu, bolesti hlavy, žaludeční a trávicí potíže a další onemocnění. Nečekejte na čas, kdy už bude pozdě.